Dārzu un apstādījumu projektēšana, ierīkošana un kopšana.

Rundāles pils zaļā teātra izveide

Rundāles pils Zaļais teātris izveidots pēc Sankt-Pēterburgā (Ļeņingradā) tapušām skicēm ievērojot precīzus izmērus un ģeometriskas sakarības. Nogāžu nostiprināšanā izmantoti moderni ģeosintētiskie materiāli.